TSS

Tecken Som Stöd

Ingela Haglod FothalsovardenAtt kommunicera med hjälp av tecken som stöd när man talar, har gett mej stor glädje, för att inte nämna den uppskattning kunden med en hörselskada ger.

Då jag själv har drabbats av Tinitus och ljudkänslighet, tycker jag det var viktigt att lära sig TSS. Många av mina kunder idag har nedsatt hörsel och några räknas som vuxendöva. Att då kunna göra sej förstådd med denna kommunikationsmetod är en trygghet, för mej och min kund, oavsett hörselstatus.

Som medlem i ViS, vuxendöva i Sverige, har jag tillgång till kurser i TSS, tematräffar, möjligheter till utbyte av erfarenheter och tips på hur vi kan göra vardagslivet lättare för den som har hörselnedsättning eller blivit vuxendöv.